Ing. Jaroslav Zikmund

znalec v oborech

zdravotnictví - toxikologie

chemie - instrumentální analýza

Vítám vás na stránkách zaměřených na některé aspekty forensní toxikologie. 

 

Nemám za cíl zde podat vyčerpávající přehled veškerých informací ohledně zneužívaných látek. Co se týká objektivnosti - nikomu svůj pohled na uvedenou problematiku nevnucuji.

2. lf uk